PDD (Process Design Document) Nedir ?

4 Ekim 2020 in GenelPDD (Process Design Document) Nedir ?

Türkçe anlamı, Süreç Tasarım Dokümanı olan PDD, Robotik süreç otomasyonu(RPA) teknolojisini kullanarak otomasyon için seçilen iş sürecini ana hatlarıyla belirten bir belgedir. İş analisti tarafından hazırlanan PDD belgesi, iş sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirilen adımların sırasını, otomasyon öncesi iş birimi tarafından gerçekleştirilen sürecin şartlarını, kurallarını ve bu işlemi kısmen veya tamamen otomatikleştirdikten sonra nasıl çalışacaklarını açıklar. PDD, geliştiricilere, seçilen iş sürecine robotik otomasyon uygulamak için gerekli ayrıntıları sağlayarak, bir temel oluşturur.

PDD Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

PDD belgesinin iyi hazırlanması, hem geliştiricinin işini kolaylaştırması hem de işin nasıl yapılacağının teknik olarak tanımlanması ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması anlamında çok önemlidir. Özensiz hazırlanan PDD’ler hem geliştiricinin iş yükünü artırmakta, hem geliştirme süresini uzatmakta, hem de müşterinin gereksinimlerinin doğru şekilde karşılanamamasına sebebiyet verebilmektedir.

İyi hazırlanan bir PDD belgesi aşağıda belirtilen koşulları içermelidir.

  • Otomasyon için belgenin amacının, hedeflerinin ve asgari ön koşulların belirtildiği bir giriş kısmı bulunmalıdır.
  • Robotun kullanacağı uygulamalar ve bu uygulamaların versiyonları tanımlanmalıdır.
  • İş süreciyle ilgili business problemleri teknik probleme dönüştürmeli ve bu problemler için iyi bir çözüm sağlamalıdır.
  • Robotun gerçekleştireceği iş adımları ekran görüntüleriyle desteklenmelidir.
  • AS-IS analizi içermelidir. AS-IS analizi, sürece genel bakışı içeren, süreçte kullanılan uygulamalar, işlem haritası, ayrıntılı işlem adımları ve girdi verisi tanımından oluşan bir analizdir.
  • TO-BE analizi içermelidir. TO-BE analizi, RPA kapsamını, RPA kapsamı dışında kalan kısımları, iş kurallarında yer alan istisnai durumları ve bu istisnaların nasıl çözüleceği açıklayan analizdir.
  • Genel olarak, PDD – bir RPA çözümü geliştirmek için gereken sürecin tüm özelliklerini içeren tek belgedir. PDD ile birlikte, iş kurallarını, girdi ve çıktı raporlarını ayrıntılandıracak herhangi bir destek materyali eklemek önemlidir.

Kaynakça

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Created by © Win Young Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş, 2020. All rights reserved.